Đề cương khóa học xây dựng ứng dụng ebay phi tập trung dựa trên Ethereum và IPFS

Đây là khoá học trung cấp hướng dẫn bạn cách xây dựng 1 chợ trực tuyến phi tập trung tương tự như ebay. Bạn có thể tạo 1 hợp đồng thông minh mà bất cứ ai cũng có thể liệt kê các sản phẩm mà họ muốn bán trên chợ trực tuyến. Người mua có thể tìm kiếm các sản phẩm và đặt mua chúng. Bạn cũng có thể triển khai một dịch vụ Escrow nơi mà người mua và người bán được bảo đảm các giao dịch, an toàn trong thanh toán và vận chuyển. Ứng dụng này được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Solidity trên nền tảng Truffle, JavaScripts và HTML/CSS. IFPS sẽ được sử dụng để chứa các hình ảnh và các đoạn text lớn và các MongoDB sẽ được sử dụng như là một giải pháp offchain để triển khai các chức năng tìm kiếm sản phẩm. Một vài thư viện chính được sử dụng để xây dựng ứng dụng bao gồm web3js, ipfs-api, và ethereumjs-util.

Yêu cầu:

Khoá học này là khoá học trung cấp về phát triển trên nền tảng Ethereum. Học viên nên có các hiểu biết tối thiểu về hợp đồng thông minh và ngôn ngữ Solidity. Hiểu biết về Truffle framework là một lợi thế.

Cấu trúc của ứng dụng

Đây là một ứng dụng khá phức tạp và vì vậy điều quan trọng là hiểu được tất cả các thành phần của ứng dụng và cách chúng vận hành cùng nhau. Bạn sẽ được học về cấu trúc của ứng dụng và các thiết kế đằng sau nó và kế hoạch triển khai.

Liệt kê các sản phẩm trên cửa hàng online

Bạn sẽ triển khai một hợp đồng thông minh với tất cả các chức năng cho một người bán có thể liệt kê sản phẩm trên chợ online.

IPFS và cách sử dụng

Sẽ không thể lưu trữ được các đoạn text và hình ảnh lớn trên blockchain. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ tích hợp IPFS vào ứng dụng. Bạn sẽ học cơ bản về IPFS, các bước cài đặt và cách sử dụng. Chúng ta sẽ sử dụng thư viện chuẩn IPFS javascripts để tích hợp IPFS vào ứng dụng của chúng ta.

Web Frontend

Bạn sẽ sử dụng rất sâu thư viện web3js để triển khai phần frontend. Tẩt cả các chức năng của hợp đồng thông minh sẽ được expose qua HTML/JS frontend.

Giải pháp Offchain sử dụng MongoDB và các event của Ethereum

Bạn sẽ học các khái niệm về events trong Ethereum và một cách để sử dụng các events này là triển khai giải pháp offchain để xây dựng các chức năng tìm kiếm sản phẩm. Bạn sẽ tích hợp phần frontend với giải pháp offchain để them vào chức năng tìm kiếm cho gian hang của bạn

Dịch vụ Escrow

Không có đơn vị xác thực trung tâm trong thế giới blockchain để thực thi các luật bảo vệ việc thanh toán. Để bảo vệ người bán và người mua, bạn sẽ xây dựng một hợp đồng thông minh cung cấp dịch vụ Escrow để khoá các khoản tiền thanh toán trên hợp đồng. Khoản tiền thanh toán sẽ được chuyển tới người bán hoặc trả lại người mua thông qua giải pháp multisig. Bạn sẽ được học về khái niệm dịch vụ Escrow và giải pháp multisig .

Thực hành

Có rất nhiều các chức năng có thể thêm vào cho chợ online của chúng ta, đó cũng chính là những phần thực hành mà các bạn có thể làm để thu thập được thêm nhiều kinh nghiệm và trở thành nhà lập trình blockchain xuất sắc.
$40.00
  • 40 hours of content
  • Support forum
  • Lifetime access
  • Free content updates